Zhodnocení Kapky 2011

15. Červen 2011 - Přidal Rostislav

KAPKA 2011 je za námi. Cílem akce bylo a je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Snažili jsme se získat prostředky k rozšíření Českého národního registru dárců kostní dřeně a prezentovat činnost Nadace pro transplantace kostní dřeně. Rozšiřování registru, které zvyšuje pravděpodobnost nalezení vhodného dárce, je limitováno finančními prostředky (drahé laboratorní testy a podobně), a proto registr získává prostředky vlastními projekty. Jedním z nich je i KAPKA.

A jak KAPKA vypadala u nás?

čerpací stanice Vybrané částky Celkem
SO NE
Benzina 1 (Beskydská) 1 880 Kč 4 707 Kč 2 447 Kč 9 034 Kč
OMV 1 3 668 Kč 2 002 Kč 1 869 Kč 7 539 Kč
Shell 1 (Frýdek) 1 506 Kč 1 517 Kč 1 875 Kč 4 898 Kč
Unicorn (Dobrá) 2 084 Kč 3 390 Kč 0 5 474 Kč
Celkem všechno 26 945 Kč

Získali jsme celkovou částku: 26 945,- Kč
Dohromady jsme odpracovali: 432 hodin
Zúčastnilo se celkem: 34 skautů a skautek
Počet benzínových stanic: 4
Doba trvání akce: