Výroční zprávy revizních komisí

08. Květen 2012 - Přidal Rostislav

Ústřední revizní komise Junáka připomíná všem revizním komisím, že by měly v souladu s článkem 3.3.3. Revizního řádu Junáka předložit svou roční zprávu o činnosti za rok 2011 statutárnímu orgánu své jednotky a dále revizní komisi nadřízené jednotky.

ÚRKJ současně žádá krajské revizní komise, aby jí zaslaly své zprávy o činnosti do 31. 5. 2012 na email zuzron@centrum.cz.