Věstník ÚRKJ 1/2011

24. Červen 2011 - Přidal Rostislav

Předseda okresní revizní komise na poslední radě informoval o aktualizaci stránek Metodika
a věstníky
, kde byl vložen Věstník ÚRJK 1/2011 jako flashbook,
nebo jako pdf
soubor
.

V tomto Věstníku naleznete:

  • povolební složení ÚRKJ
  • informaci o chystaném školení pro revizory (ve spolupráci s Muškou)
  • upozornění na povinnost všech revizních komisí:

ÚRKJ tímto připomíná všem revizním komisím jejich povinnost v souladu
s čl. 2.2.7. Revizního řádu Junáka vypracovat za každý kalendářní rok roční
zprávu o činnosti a tuto předložit nejpozději do 30.4. radě jejich jednotky.
Vzor
roční zprávy o činnosti (a další vzory dokumentů dle Revizního řádu Junáka)
naleznete zde:

http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/revizni-komise/metodika-a-
vestniky/

ÚRKJ zároveň vyzývá všechny krajské revizní komise, aby jí do 30. 7. 2011 svou
roční zprávu o činnosti zaslali na e-mail zuzron
(zavinac) centrum (tecka) cz.

Rovněž revizní komise JO Frýdek-Místek nadále žádá střediska, ve své působnosti – které tak ještě neučinila, o zaslání:

  • roční revizní zprávy
  • kopii daňového přiznání, nebo prohlášení
  • výroční zprávu střediska
  • inventarizaci za uplynulé účetní období
  • účetní závěrku, n. přehled o příjmech a výdajích (pokud není uložena ve skautisu)

elektronicky, nejpozději do příští okresní rady, na e-mail finanz (zavinac) seznam (tecka) cz, nebo předat osobně na okresní radě.

Na skautské křižovatce, rovněž najdete ve spisovně, nebo na jednotlivých stránkách informace k platných interním předpisům, např.:

Pokyn
k dotacím organizačních jednotek pro rok 2011

Pokyn k dotacím upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a
vyúčtování dotací, které poskytuje Junák jako celek organizačním
jednotkám.

Dotační vyhlášky jednotlivých krajů

Moravskoslezský kraj
Vyhláška
dotace 2011

Více zde: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ucetnictvi/dotace/

Seznamte své činovníky a táborové hospodáře s těmito materiály (i když nedošlo k zásadním změnám oproti loňskému roku), které jsou nyní aktuální

V případě dotazů mi zašlete e-mail finanz (zavinac) seznam (tecka) cz.