Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012

21. Prosinec 2011 - Přidal Rostislav

Zejména si účetní jednotky zapíší datum pondělí 2. dubna 2012 pro Daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.
K podání daňového přiznání můžete využít aktuální daňové tiskopisy , nebo elektronické podání daňového přiznání na adrese http://eds.mfcr.cz (Daňový portál > Elektronická podání > Elektronické daňové formuláře).

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012 – zdroj Česká daňová správa.

Usnadnit práci některým může např. interaktivní formulář v pdf: Přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale to je jen třešnička na dortu, vyplněním a podáním daňového přiznání, (nebo podání čestného prohlášení – pokud to správce daně akceptuje). Je to završení práce a značného úsilí hospodáře, účetní, statutára i revizora,… a všech činovníků, kteří chápou hospodaření v pravém slova smyslu, že to není jen zaúčtování dokladů z tábora….