STS – jak zaúčtovat fakturu z ústředí

13. Březen 2011 - Přidal Rostislav

Křižovatka » Služby » Skautská telefonní síť (STS) » Dokumenty ke stažení

Metodické doporučení k účtování o STS

Podle Českého účetního standardu č. 412 , kterýpodpůrně upravuje účtování o nákladech a výnosech v podvojném účetnictví platí, že pokud účetní jednotka pouze přeúčtovává náklady jinému subjektu (a ještě před fakturací dodavatelem tuto skutečnost ví), pak je oprávněna účtovat pouze přes účty 3 třídy (tedy nikoliv výsledkově)…. – více se dočteš o správném účtování STS. Zpracoval: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Dále zde najdete mj. Nové formuláře STS

Od 1. března platí jen nové formuláře . Soubory obsahují již
předvyplněné základní údaje a křížky naznačené
v příslušných kolonkách vyznačují, nutnost jejich vyplnění.

Skautská telefonní síť (STS), nevíš co je? Tak si přečti souhrnné informace .