Zajímavá fakta a čísla

Skauting v ČR

  • 64 383 členů ve 2 172 oddílech
  • 1 042 dětských táborů
  • Junáka podporuje přes 13 396 dobrovolníků

Skauting ve světě

  • nepřetržitý růst od roku 1907
  • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
  • na světě je celkem 50 milionů skautů

Skauting na Frýdeckomístecku

  • 1172 členů
  • 37 oddílů v 8 střediscích
  • okresní skautská základna v Jeseníkách
 

Jsme v téměř každém městě

jsme_v_kazdem_mesteJunák – český skaut, z.s. má celkem přes 64 tisíc členů ve 2 172 oddílech a je největší výchovnou organizací u nás. Skautské klubovny tak najdete po celé České republice. Na Frýdeckomístecku jich je hned čtrnáct. V nich se každý týden schází děti ve svých oddílech.
Oddíl je základní jednotkou, kterou tvoří zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Posláním činnosti oddílů je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.

Skauting nezná hranic

nezna_hranicSkautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je více než 50 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

Moderní hnutí s tradicí

moderni_hnuti_s_tradiciCelá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala.

V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí. Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti a třikrát byl úplně zrušen.

Dnes však má za sebou více než 25 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní výchovný program opírá o prověřené hodnoty.

Kvalifikovaní vedoucí oddílů

kvalifikovani_vedouci_0Vedoucí oddílu je jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz.

Neocenitelná práce dobrovolníků

neocenitelna_prace_dobrovolnikuSkautská práce je možná jen díky úsilí více než 13 000 dobrovolných činovníků. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

Každoroční letní tábory

kazdorocni_letni_taboryKaždý rok pořádá Junák přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní kolem 30 000 dětí. O děti se stará více než 5 000 dospělých dobrovolníků.