Často kladené dotazy

V jakém věku může dítě vstoupit do skautského oddílu?

 • DSC_0063Obecně lze říci, že děti mohou navštěvovat skautské oddíly od 5 let. Důležité je se informovat, pro které věkové kategorie fungují vámi zvolené oddíly.
 • Nejmladší členové (takzvaní benjamínci) chodí do oddílu pro děti ve věku 5 – 7 let. Tyto oddíly nejsou příliš rozšířené a je potřeba trochu hledat. Světlušky a vlčata jsou holky a kluci ve věku 7 – 10 let. Skautky a skauti mají svůj program ve věku 11 – 15 a roveři jsou starší skauti nad 15 let. Zapojit se jako dobrovolník může i dospělý.

Jaké jsou roční výdaje na vybavení a činnosti?

 • Roční členský příspěvek se pohybuje přibližně okolo 500 – 1 000 Kč.
 • Poplatky za výpravy jsou od 100,- Kč za jednodenní výpravu a cca  500,- Kč u vícedenní akce.
 • Cena tábora bývá v rozmezí 2 000 – 3 000,- Kč za dvoutýdenní tábor.
 • Skautské vybavení – krojová košile stojí 559,- až 660,- Kč.  Nášivky, odznaky a další se pořizují postupně podle znalostních a dovednostních pokroků dítěte.

Jaký je v oddíle program? Co děti dělají?

 • DSC_0381Náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Skauting otevírá každému příležitost navázat nová přátelství.
 • Skauti dělají vše, co je baví. Náplní programu jsou hry, aktivity, soutěže, projekty a další činnosti. Často si stačí jen vybrat: složit origami, natočit krátký film, naučit ostatní nový sport nebo si udělat výpravu na běžkách. Skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, fotit, psát reportáže, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Jezdí kluci a holky spolu na výpravy?

 • Některé oddíly jsou koedukované, tzn. že kluci i holky mají společný program během schůzek, výprav nebo tábora. Jiné mají většinu programu zvlášť, ale spolupracují mezi sebou a společně pořádají jen některé akce, například tábor. Opět záleží na konkrétním oddíle.

Kdo se o děti stará?

 • DSC_0421O děti se starají vedoucí, kteří jsou zodpovědní za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů a cílů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci.
 • Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat také zdravotnický kurz. Vedoucí navíc využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.
 • Každý vedoucí má několikaletou praxi a většinou si prošel všemi stupni skautské výchovy. Díky tomu na vlastní kůži zná, co dětem předává, a ví, jak nejlépe na to.

Jaký je rozdíl mezi slovy skaut a junák?

 • Skauting je myšlenka (hnutí) a Junák je jedna z organizací, která s k tomuto hnutí hlásí. U nás má mezi skautskými organizacemi majoritní postavení (více jak 90% skautů v ČR).
 • Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým ekvivalentem pro mezinárodní slovo skaut.

Neodpověděli jsme vám na vaši otázku?

Pak kontaktujte Irenu Krejčí – Amazonku – předsedkyni okresu, nebo Tomáše Krejčího – místopředsedu okresu. Kontakt na ně najdete v sekci Kontakty.