Podvojné účetnictví pro začátečníky!

14. Duben 2011 - Přidal Rostislav

Koalice nevládek Pardubicka, o.s. (KONEP) připravila intenzivní
víkendový kurz účetnictví nestátních neziskových organizací. Kurz je
určen těm, kteří se chtějí naučit podvojné účetnictví pro neziskové
organizace a dále těm, kteří umí se chtějí dovzdělat v tomto typu
účetnictví (např. umí základy účetnictví, ale neumí specifika
neziskovek).

termín konání: 13. – 15. května 2011 místo konání: Penzion
Šenk, Pardubice

Kurz je pořádán v rámci projektu Poradenské centrum NNO, který
finančně podpořil Pardubický kraj, účastníci z neziskových
organizací z Pardubického kraje proto mají možnost absolvovat tento
kurz za cenu 2 000,– Kč , ostatní zájemci za 2 300,–
Kč.

Účast skautů je možné „prohnat“ přes Junák –
Pardubický kraj a hradit pouze 2 000 Kč.
Stačí kontaktovat Johana
johanek@centrum­.cz.

Kurzovné zahrnuje: ubytování v penzionu – 2 noci,
celodenní strava, lektorné, odborná publikace.

V případě, že si dokážete zajistit ubytování jiným způsobem,
je možné se dohodnout na snížení poplatku.

Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, potvrďte, prosím, svoji účast
kanceláři KONEP u Evy Bulisové telefonicky (775 551 412) či
e-mailem (bulisova@konep­.cz) do 1.
května 2011. Kapacita kurzu je omezena, proto si zajistěte účast co
nejdříve!