ORJ Frýdek-Místek vydala almanach vzpomínek pamětníků

05. Únor 2014 - Přidal Rostislav

ORJ Frýdek-Místek vydala na konci roku 2013 publikaci s názvem Po
stopách historie skautingu ve Frýdku a Místku. Vydání tohoto almanachu
podpořil kulturní fond Magistrátu Frýdek-Místek.

Almanach si neklade za cíl popsat celou historii junáckého hnutí
v souměstí na břehu Ostravice, Frýdku a Místku, snaží se být
prezentačním nástrojem dosud sesbíraných vzpomínek a informací.

Publikace má tři hlavní části. První dává poznat vybrané části
vzpomínek některých pamětníků, skautek a skautů. Jsou mezi nimi
političtí vězni, někteří byli v junáckém hnutí již za první
republiky.

Druhá část se snaží přiblížit osudy podle vzpomínek skautů, které
se nám nepodařilo nahrát. Buď již táboří na Věčnosti, nebo bydlí
příliš daleko, viz Petr Erben, který žije v Izraeli. Mnohé vzpomínky
v první i druhé kapitole této publikace se dotýkají smutných kapitol
naší československé historie a je důležité si je připomínat, právě
proto tato práce vznikla. Nejobsáhlejší částí je ta třetí, jde
o soupis činných skautek a skautů ve frýdeckých a místeckých skautských
střediscích, přičemž jsou v seznamu i skauti a skautky z okolních
skautských oddílů, které náležely pod frýdecké či místecké skautské
střediska.

Děkujeme skautkám a skautům z řad pamětníků, že se s námi
podělili o své životní osudy. Díky nim se můžeme dozvědět, na co
skauting ve Frýdku a Místku navazuje.

Děkujeme všem bratrům a sestrám za mnohé připomínky, doplnění a
pomoc při vytváření seznamu skautek a skautů.

Většina publikovaných příběhů vznikla s pomocí projektu Skautské
století (www.skautskestoleti.cz)

A protože chystáme pokračování tohoto almanachu, prosíme, pokud máš
vzpomínky, kroniky, fotografie či dokumenty, které jsou spjaty s historií
junáckého hnutí, neváhej se s námi o ně podělit!

kontakty pro případné dotazy, připomínky, návrhy, errata, dodatky,
prosby etc.:

Jakub Foldyna-Elf
zástupce ved. střediska Štít Pražmo, krajský koordinátor projektu
Skautské století
Morávka čp. 200, 739 05
tel. +420 723 659 640; +420 732 586 696 (STS)
e-mail: foldyna.jakub@gmail.com

Tomáš Foldyna-Drákula zast. ved. 1. oddílu Pražmo Morávka čp. 200, 739
05 tel. +420 723 976 786; +420 732 586 796 (STS) email: t.foldyna@seznam.cz