Návštěva táborů 2. – 4. 7. 2009

16. Červenec 2009 - Přidal Rostislav

Návšteva na Hadince

První návštěva letošních táborů, začala na Borsuči kde osidlovali tábořiště skauti a vlčata z Frýdku-Místu. Zapojili se do česko – polské spolupráce, tudiž přijali mezi sebou tři polské skauty a vlčata. Zastihli jsme přepadovou skupinku z předešlé noci, která vyhrávala před branou na kytaru. Po krátké prohlídce tábora byl nástup, poláci zpívali svou hymnu. Následovala chladná ničím nerušená noc. Po ranním nástupu jsme se se všemi rozloučili a opustili první letošní tábor.

Odpoledne jsme se uchylovali na druhou návštěvu za Staříčem na Hadinku. Cesta byla krkolomná s řidičem nastalo uvažování zda přejedeme na první pohled vypadající nestabilní most u tábora. Nakonec auto zůstalo za mostem a zbytek se došel pěšky. Z dálky naše oči spatřiily, že se schyluje na nástup. Naše postavy zůstaly skryty za vyššími keříky. Po chvilce si Nás všimli a vyslali za námi vlčata, vyhrkli na nás větu „kdo jste a co tu chcete“. Doprovodili Nás do tábora a rozkřikovali na lesy hlasitou oznamovací větou „přijeli na návštěvu“. Večer jsme strávili u ohně s kytarou a hlaholem v ruce. Ti akční malí klučinové co Nás přivítali, zpívali s takovým nadšením, že ani nepotřebovali doprovod kytary a ani nečekali na ostatní, kteří se chtěli také připojit. Když děti šly spát, vedoucí se jako pára nad hrncem vypařila někam do pryč, tak jsme zůstali s Citrónem u ohně a vedli diskuze. Ráno po nástupu jsme se opět se všemi rozloučili poděkovali za přístřeší a odjelli domů.