Muška 2012

22. Březen 2012 - Přidal Rostislav

Máte možnost:

a) získat kompetence vedoucích OJ i ostatních „nevýchovných“ činovníků – VHODNÉ ZEJMÉNA PRO NOVĚ ZVOLENÉ ČINOVNÍKY OJ

b) dozvědět a naučit se již tradiční oblasti manažerského vzdělávání, tedy například:

– jak účelně vést ostatní

– jak plánovat akce

– jak přesvědčit druhé

– jak informovat o své činnosti

– jak získat nové členy

– jak vyjít s penězi

– jak získat sponzory

– jak mít v pořádku účetní evidenci

– jak napsat projekt

– jak se nenechat zavřít

c) osvojit si praktické dovednosti

d) přizpůsobit si kurz vlastním potřebám vznesením návrhů na nová témata, která vás zajímají

20.-22. 4. 2012 – úvodní víkend

11.-19. 8. 2012 – hlavní část

12.-14. 10. 2012 – organizační a hospodářská zkouška

Přihlášku a další informace najdete na adrese: www.muska.org nebo na emailu tajemnik.muska@gmail.com

plakát zde