Konečné výsledky SZ

15. Květen 2009 - Přidal Rostislav

Kromě informací na webu www.svojsikac.skauting.cz se můžete podívat i do TOHOTO SOUBORU kde je uvedeno pořadí, bodování i informace o tom která hlídka postupuje do krajského kola Svojsíkova závodu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem hlídkám za účast, organizačnímu týmu za pevné nervy, předsednictvu okresu za unikátní nápad česko-polského závodu a vůbec všem kteří mají zásluhu na tom, že vše proběhlo tak jak mělo.

Díky moc! S pozdravem Rádio, velitel závodu