Den díkuvzdání

16. Říjen 2007 - Přidal Rostislav

Roku 1620 připlula do amerického přístavu Plzmouth loď Mayflower. Přiveyla anglické osadníky Pilgimy plné nadějí na lepší život. Tito lidé opustili svou vlast. Avšak dostali se do úplně neznámé krajiny, do jiných přírodních podmínek. Nevěděli, co lovit a první úroda se nejspíš nevydařila. Přišla tuhá zima a spousta Pilgimů zemřela – hlady!
Naštěstí se jim brzy podařilo naklonit si na svou stranu zdejší indiány, kteří jim poradili, co pěstovat a co lovit. Další proda se vydařila a tak „anglo-američané“ uspořádali na jejich poměry velkolepou slavnost, na níž pozvali i ony indiány. Výročí této slavnosti se pak začalo slavit jako Den díkuvzdání. Vraťte se s námi do této doby a přijďte dne 24. listopadu v 9:00 ke klubovně 6. oddílu ve Frýdku-Místku (klubovna 1. střediska na ulici 28.října v Místku). Hry budou pro děti od 6 do 12 let.


Pozvánka na Den díkuvzdání