ČK Krokodýl 2008

07. Říjen 2008 - Přidal Rostislav

Čekalo na ně zabydlení v klubovně na Pražmě, nečekaně letní počasí a programy, vztahující se k jednotlivým oblastem čekatelské zkoušky.

Zúčastnění si podle svých slov odnesli různorodou směs poznatků (co vyjadřuje Nejvyšší Pravda a Láska, jak funguje okresní rada a nebo co dělat při napadení býkem). Stihli také prodiskutovat své absolventské projekty, na kterých průběžně pracují – nábor nováčků pro oddíl či středisko.

Po zakončení akce proběha ještě přednáška, otevřená i dalším zájemcům: jeden z tvůrců Nového programu Junáka jej přijel prezentovat a hlavně ukázat konkrétní práci s novými stezkami.

Třetí a poslední setkání spojené s udílením čekatelské kvalifikace proběhne v říjnu.

Celý víkend byl poměrně náročný a proto všem patří díky za výdrž!