Česko – polská skautská konference

15. Březen 2009 - Přidal Rostislav

V dnešní době si většina lidí, kteří mají co dočinění s Junákem uvědomuje, že doba pokročila o mnoho kroků dopředu a staré osvědčené metody nemusí být vždy to pravé. S modernizací dnešního světa se nejen pro Junák otevírá mnoho nových možností. Jednou z nich je financování aktivit spojených s výchovou mládeže Evropskou Unií. Nechci vám zde vysvětlovat mechanismy získávání dotací z EU, protože o nich sám vím pramálo, ale chci se s vámi podělit o pocit, který jsem nabyl v roli účastníka akce financované právě z těchto zdrojů.

Česko-polská spolupráce, asi takto by se stručně a výstižně dal nazvat projekt, kterým se dále budu zabývat. Tento záměr má mnoho částí, které zde ale nebudu rozpitvávat. Zaměřím se pouze na část nazvanou Konference.

Konference byla první akcí, která započala spolupráci dvou skautských okresů z jiných států. Konkrétně Poláků a Čechů. Cílem konference bylo seznámit mezi sebou všechny účastníky, vyměnit si vzájemné zkušenosti a poznatky a podnítit všechny k budoucí spolupráci. Konference byla provázena nejen rozborem problémů Skautingu v daných zemích, ale také informacemi o historii a zvycích. Všichni zúčastnění se také mohli přesvědčit o tom, že pokud má člověk stejný cíl, jazykovou bariéru lze snadno překonat. Po přednáškách a vzájemném poznávání prostřednictvím her vyvrcholila konference plesem. Jelikož měli všichni plnou hlavu nově nabytých informací, ples působil jako příjemná tečka za proběhlou akcí, která jak všichni doufáme nastartuje vlnu nových poznatků, zkušeností a nezapomenutelných zážitků.

Nyní bych rád uvedl mé pocity z konané akce. Nebudu zde rekapitulovat všechny části, ostatně vaše chyba, že jste nebyli přítomni. Zdůrazním jen věci, které se mě osobně líbily. První setkání s Poláky bylo samozřejmě poněkud ostýchavé. To však hned na začátku napravila seznamovací hra, ve které jsem se všichni mezi sebou poznali a řekli si svá jména. Dále následovalo zpívání písní. Každá skupina měla za úkol naučit tu druhou jednu písničku ve svém rodném jazyce. Při zpěvu písně „okolo Frýdku cestička“ v podání Poláků jsme se hodně nasmáli, podle reakcí našich polských bratrů byla ale asi naše polština také velice bizardní. Ač se to nezdá, tak při řešení vážnějších témat jsme užili taky spoustu legrace. Po osvojení a pochopení základních slovíček jsme však dokázali seriózně a věcně komunikovat a prezentovat své názor a podněty. Pro mě osobně byla konference velkou zkušeností a motivací. Nejen, že jsem se dozvěděl mnoho o našich severních sousedech, ale taky jsem byl očitým svědkem toho, co se mi na skautingu velice líbí. A to je schopnost táhnout za jeden provaz, i když v cestě stojí mnoho překážek. Tato konference byla jen první vlaštovkou. Jsem však přesvědčen, že je základem pro rozmanitou spolupráci. Sám za sebe mohu říct, že se těším na společné akce s polskými skauty a hodlám využít nabízené pomoci. Konference nám ukázala způsob, jakým můžeme ozvláštnit naši činnost a nejen sami sobě, ale také všem v našem okolí připravit nezapomenutelné zážitky. Byla by škoda toho nevyužít !!

David Marek – Romanov

Vedoucí oddílu Místecká Čtverka

www.ctverka.net