Vyhledávání

Svět se vyvíjí a my s ním

10. Srpen 2007 - Přidal Rostislav

I jemu se však nevyhýbá problém, který dnes trápí všechny podobné organizace. Je totiž velice těžké v době počítačů, internetu a mobilů zaujmout mládež, která je, řekněme, zpohodlnělá. Tomuto jevu se však musíme postavit a ne se vymlouvat na zkaženou mládež a nostalgicky vzpomínat na doby A.B.Svojsíka. Ve třetím tisíciletí už přece jenom málokteré dítě nalákáte na výlety do přírody za účelem poznávání kytek, nebo vázání uzlů. Osobně si myslím, že velikým krokem ke zpomalení nebo dokonce zastavení odlivu mládeže od Junáka je sepsání Charty českého skautingu na počátku 21. století a od ní se odvíjejícího nového programu. Tento článek bych chtěl věnovat právě jemu.

Co je to vlastně nový program? A jak se liší od toho původního? Vše shrnu do několika bodů.

Provázanost. Ke každé aktivitě se nevztahuje jen jeden bod. Jednou činností si můžete plnit mnoho úkolů ze stezky. Jen v rámci obyčejné vycházky někde na rybník, můžete plnit úkoly týkající se party, týmu, fyzičky, ochrany přírody, prezentace…

Variabilita. Úkoly jsou napsány tak, aby si je každý mohl upravit podle sebe. Umíte běhat neumíte skákat? Dělejte to, co vám jde lépe. Navíc si úkoly můžete vymýšlet sami. Samozřejmě tak, aby se týkaly tématu. To také slouží k tomu, že můžete prosadit sama sebe.

Aktuálnost. Učíte se novým dovednostem, které určitě upotřebíte a neztratí se vám. Například práce s lidmi, zjišťování informací na internetu, organizace kolektivu…

Osobitost. Tím, že si program přizpůsobíte k „obrazu svému“ si jej nejen přiblížíte, ale také vás bude mnohem více bavit. Uvidíte, že se zlepšujete, a navíc je to zábava. Různorodost. Program zahrnuje široké spektrum úkolů, které vás zdokonalí v mnoha směrech. A to jak v chování k vám samotným, tak i k ostatním.

Pro zaryté skauty a příznivce starého způsobu skautingu bych chtěl jenom říci, že nejdůležitější je cíl, a je jedno jakými prostředky ho dosáhneme. Skautské cíle zůstávají nezměněny, mění se pouze způsob jakým je naplníme.

První bod v nové Chartě Junáka říká, že je třeba „Začít se podstatně více zajímat o problémy společnosti, v níž žijeme, i světa kolem nás a méně o své problémy vnitřní.“ a já jsem přesvědčen o tom, že nový program tento závazek splňuje a je dobrým základem proto, aby Junák mohl nejen oslavit 100 let od svého vzniku s bohatou základnou členů, ale aby mohl hrdě otevřít další století skautingu u nás.

Více informací o novém programu najdete na

http://krizovatka.skaut.cz/projekty/novy-skautsky-program/

Zprovoznění portálu www.skautifm.cz

10. Srpen 2007 - Přidal Rostislav

Jak se to vyvíjelo?

Jistě si pamatujete na stávající portál www.ctverka.net/okresfm. Bohužel se se zakoupením domény přišel problém s jejím přesměrováním DNS záznamu na webhostingový server. Doposud jsme měli webhosting na webovém serveru Střední školy informačních technologií. Na tento nám bohužel nedovolili přesměrovat doménu. Takže jsme hledali náhradní řešení. V dnešní době najít webhosting zdarma, který splňuje nemalé požadavky, které na něj klademe není zcela snadné. Naštěstí zde existuje server www.skauting.cz. Co čert nechtěl, zrovna v okamžiku, kdy jsme potřebovali nastavit server měnil se administrátorský tým. Takže bylo velmi dlouhé vyjednávání, co všechno potřebujeme. V posledních dnech se ještě objevily problémy s výkonností serveru. V blízké době také proběhne reinstalace serveru, proto očekáváme občasnou nedostupnost portalu. Věřím, že všechny problémy se nám povedou odstranit do konce prázdnin.

Proč nový portál, proč znovu?

Veškeré moderní vybavení zastarává. Starý systém, který běžel na stránkách www.ctverka.net/okresfm běžel pod ne zcela vyhovujívcím systému. Na jaře se do správy serveru pustil Granát a systém přeprogramoval. V tu dobu jsme teké zakoupili doménu mno a nastal problém s webhostingem popsaný výše.

Co zde najdu?

Základní koncepce se nezměnila, byla jen trošku rozšířena. V prvé řadě bych rád zdůraznil, že portál je tu hlavně pro vás. Budou zde nejdůležitější informace týkající se skautského dění v okrese Frýdek-Místek. Pozvánky na akce, jsou samozřejmostí. Co však bude nové? Hlavně zde plánujeme dávat náměty na činnost, odkazy na zajímavé weby, které se můžou hodit,… Máš-li další nápady, neváhej a ozvi se Chrosťovi (rpridal@gmail.com)!

Komu za tento portál vděčíme?

Hlavně Granátovi, ten naprogramoval celou aplikaci, zajistil migraci (přesun) všech stránek ze starého serveru.

Také dík patří týmu www.skauting.cz, který nám umožnil hostovat na tomto serveru.

Díky všem!

KAPKA 2007

24. Květen 2007 - Přidal Rostislav

Tak pokud se ji chceš zúčastnit tak neváhej a okamžitě se registruj na webu kapky www.skauting.cz/kapkafm !!!, protože ukončení registrace je už 27.května 2007 což je do konce tohodle týdne!!!

Tuhle informaci můžete šířit dál, budu moc rád 😉