Akce na rok 2009-2010

08. Září 2009 - Přidal Rostislav

GPS hra

Během celého letošního skautského roku bude probíhat velká terénní GPS hra mezi družinami. Na zadaných souřadnicích se skrývá „poklad“, který se jednotlivé družiny budou snažit za pomocí GPS navigace najít.
Je to příležitost, jak nevšedním způsobem prozkoumat Beskydy, vyzkoušet s oddílem nový, netradiční program a naučit se pracovat s GPS navigací v terénu. GPS zařízení je možno zapůjčit na okrese, takže nezbývá, než najít chuť a zapojit se!

Postavme školu v Africe

6. 10. – 10. 10. 2009
Již 6. ročník této úspěšné sbírky, díky níž se v Etiopii podařilo Člověku v tísni ve spolupráci s Junákem postavit 7 základních škol pro 1560 dětí. Se svým oddílem se může zapojit každý, stačí se přihlásit na skautské křižovatce do 18. září. Novinkou letošního ročníku je, že oddíl si sám může zvolit termín konání sbírky. Zapojení se do této humanitární akce je navíc výbornou součástí oddílového programu a nabízí spoustu možností, jak propojit aktivní účast na sbírce s plněním nové skautské stezky.

JOTI 2009

17. 10. – 18. 10. 2009
Způsob, jak se z pohodlí domovů či kluboven spojit s bratry a sestrami z celého světa, navázat kontakty a poznat skauting i z pohledu druhé zemské polokoule To vše prostřednictvím Internetu a rádiových vln! JOTI bude probíhat s největší pravděpodobností na 7. ZŠ a SŠ Infotech (na bazéně), část programu bude i v Kruhu. V rámci této akce proběhne školení ohledně GPS hry.

Rádcovský kurz RaK

23. 10. – 25. 10. 2009
11. 12. – 13. 12. 2009
12. 2. – 14. 2. 2010
14. 5. – 16. 5. 2010

Během těchto víkendů se koná kurz pro cca 30 rádců ve věku 14-17 let. Rádcovský kurz bude mít za cíl pomoci s programem celého oddílu, v rámci kurzu bude požadovaná spolupráce s vedoucím oddílu. Proto by bylo vhodné, aby se RaKu zúčastnilo několik rádců ze stejného oddílu. Bližší info a přihlášky naleznete na www.skautifm.cz přihlášky na adresách:
přihláška oddílu
přihláška jednotlivce

Připomínka vyhlášení samostatného Československa

28. 10. 2009
V tento říjnový den si připomínáme Den vzniku samostatného Československa a jako skautky a skauti se chceme zúčastnit pietního aktu u busty T. G. Masaryka ve Frýdku-Místku. Protože je tento den významný a chceme jej náležitě prožít, bude po slavnostním ceremoniálu následovat tematický program ve skautských klubovnách. Těšit se můžete na podnětné filmy, diskuse, hry a jiné aktivity…

Betlémské světýlko

19. -23.12.2009
Rozdávání Betlémského světla je již tradiční akcí v předvánočních dnech, která přispívá k celkové atmosféře a jistě potěší mnohé naše bližní.
Letos jej vlaky budou rozvážet 19. prosince. Převzetí je tudíž možné v tento den na nádraží. Tak snad bude Betlémské světlo hořet i na vaší vánoční tabuli!:-)

V roce 2010 se chystá…

  • Ivančena 2010 (23. 4. – 24. 4. 2010)
  • Okresní výstup spojený s tábořením
  • Závod světlušek a vlčat (8. 5. – 9. 5. 2010)
  • Bambiriáda 2010 (21. 5. – 23. 5. 2010)
  • Kapka 2010
  • Moravskoslezské jamboree 2010 (9.9. – 12. 9. 2010)